FMAlumni.nl - Home

Bestuur, Missie & Visie

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door onderstaande personen. In de statuten is vastgelegd dat bestuursleden afgestudeerd moeten zijn aan de Academie voor Facility Management Den Haag of haar voorgangers.

Paul H.J. Pouw, Voorzitter
Contact: PaulHJPouw@fmalumni.nl

 

Rachel Kuijlenburg, penningmeester en tijdelijk secretaris
Contact: RachelKuijlenburg@fmalumni.nl

 

Marije de Wit, bestuurslid
Contact: MarijedeWit@fmalumni.nl

 

Leo Dols, bestuurslid
Contact: l.a.j.dols@hhs.nl

 

 

 

 

Het bestuur wordt ondersteund door Sanne Viguurs.
Contact: info@fmalumni.nl

 

Missie & Visie

In de statuten van Stichting FM Alumni staat als doel omschreven:

het bevorderen van de contacten tussen personen, bedrijven en instellingen die op enigerlei wijze verbonden (geweest) zijn aan de opleiding FM.
Aan dit doel liggen een missie en visie ten grondslag die zijn gebaseerd op een belangrijke pijler: ‘kennis’  maken.

Mission Statement
Stichting FM Alumni stimuleert kennisdeling tussen alumni onderling en de Academie FM. Zij zoekt daarbij nadrukkelijk de grenzen van het facilitaire gebied op zoek naar innovaties en ontwikkelingen. Stichting FM Alumni is voor Academie FM Den Haag de poort naar betrokken Haagse FM professionals waarmee onderwijsontwikkelingen getoetst en ontwikkeld kunnen worden. FM Alumni zoekt actief naar mogelijkheden om deze professionals te integreren in diverse onderwijsactiviteiten en aankomend alumni voor te bereiden op het werkveld. Tenslotte profileert Stichting FM Alumni zich als ontmoetingsplatform voor oud-studenten en allen die FM Den Haag en haar voorgangers een warm hart toedragen.

Stichting FM  Alumni staat niet los van haar omgeving . Er ligt een onlosmakelijk verband met een van haar belangrijkste stakeholders, de Academie voor Facility Management Den Haag. Daarnaast is het werkveld waarin haar alumni werkzaam zijn aan verandering onderhevig. Een verandering die wordt bepaald door demografische, sociale, economische, technische,  politieke en ethische ontwikkelingen.
Hieruit destilleert Stichting FM Alumni Den Haag haar visie.

Visie
In toenemende mate zal kennis, en de ontwikkeling ervan, een van de belangrijkste pijlers blijken onder economie, welvaart en welzijn. Delen en daarmee ook vermenigvuldigen van kennis is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en draagt bij aan een betere leefomgeving voor aankomende generaties, waar ook ter wereld. Kennis kent steeds minder eigenaarschap. Door nieuwe sociale media is kennis altijd en overal, van niemand en voor iedereen. De wereld is één ondeelbaar netwerk. Stichting FM Alumni ziet voor zichzelf een rol als innovatief en professioneel platform waar kennis van en binnen het facilitair domein kan worden doorontwikkeld om zo een bijdrage te leveren aan het succes van haar stakeholders en aan de wereld als ongedeeld geheel.     
 

Businessplan

In de bijlage vindt u het het businessplan van Stichting FM Alumni Den Haag